nieuws en aankondigingen

Maatregelen Covid-19 - Samenvatting

° Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen:
Dit kan aangevraagd worden via het sociaal verzekeringsfonds. Voor boekhoudkantoren geldt er een versoepelde aanvraagprocedure, dus contacteer zeker ook even je boekhouder. Uitstel van betaling kan gevraagd worden voor de eerste 2 kwartalen van 2020. Het kan enkel voor kwartalen die nog niet betaald zijn. Het uitstel geldt voor 1 jaar.
Volledige vrijstelling van betaling kan ook gevraagd worden, maar hier zijn de voorwaarden strikter. Je moet minstens 4 kwartalen aangesloten zijn als zelfstandige, in de categorie hoofdberoep, meewerkend partner of art. 37 met betaling van bijdragen in hoofdberoep; je kan aantonen dat je je momenteel in een tijdelijke moeilijke financiële toestand bevindt en dat je reeds het nodige hebt gedaan om aanvraag vermindering in te dienen. Hou er rekening mee dat je in deze kwartalen geen pensioenrechten opbouwt.

° Hinderpremie:
De Vlaamse Regering heeft de corona hinderpremie uitgebreid naar alle ondernemingen en winkels (bv: kledingwinkel, electrozaak of doe-het-zelf winkel) die volledig moeten sluiten omwille van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. Net als bij hinder wegens openbare werken komt er een premie voor handelaars, horeca, zelfstandigen en dienstverleners die door deze verplichte sluiting getroffen worden. De aanvragen moeten worden ingediend binnen de maand na het aflopen van de verplichte sluiting bij Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Meer duidelijkheid over het aanvragen van die nieuwe premie, zal binnenkort beschikbaar zijn. Wil je deze info, zodra deze beschikbaar is, in je mailbox ontvangen, laat jouw gegevens achter op https://www.vlaio.be/nl/content/aanvraag-meer-informatie-over-de-corona-hinderpremie

- Alle ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting van hun locatie bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten gesloten houden een bijkomende vergoeding van 160 euro per dag.

- Zaken die minstens 1 voltijds en volwaardig inkomen hebben, komen in aanmerking voor de premie. Ook ambulante activiteiten (bv. marktkramers) die getroffen worden door het sluiten van de openbare markt, komen in aanmerking.

- De premie wordt toegekend per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming. In de horecasector is het verplicht sluiten van de eetruimte voldoende om van de premie te kunnen genieten, ook als zij nog afhaaldiensten organiseren.

- Zelfstandigen in bijberoep hebben recht op de premie als zij door de hoogte van hun inkomen dezelfde sociale bijdragen moeten betalen als een zelfstandige in hoofdberoep.

° Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen  (Overbruggingsrecht):
Voorwaarden (welke de hele duur van de uitkering van toepassing moeten blijven):
- je betaalde tijdens de afgelopen vier jaar de sociale bijdragen van minstens vier kwartalen. Dat deed je als zelfstandige in hoofdberoep of als meewerkende echtgeno(o)t(e).
- vóór het kwartaal waarin je je activiteit moest onderbreken, was je vier kwartalen onafgebroken aangesloten als zelfstandige.
- je mag geen beroepsactiviteit combineren met een overbruggingsrecht.
- je geniet niet van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Je mag ook geen recht hebben op een werkloosheidsuitkering.
- je moet in België wonen.
- Bij volledige onderbreking en de handelsactiviteit staat niet op de lijst van verplichte sluitingen: Volledige uitkering voor maart en april bij minimum 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreking. Overmacht wordt ruim beoordeeld. De regeling geldt ook voor zelfstandigen die vrijwillig sluiten omdat de activiteit niet meer rendabel is. Voorbeelden : de zelfstandige is in quarantaine, de zelfstandige onderbreekt zijn activiteiten door een bijna volledige afname van de activiteit (bv. productieketen stopgezet wegens gebrek aan onderdelen, grondstoffen of werkkrachten).
- Bij volledige OF gedeeltelijke onderbreking, waarbij de handelsactiviteit op de  lijst van verplichte sluitingen staat: Volledige uitkering voor maart en april, Ongeacht de duur van de onderbreking. Voorbeelden : bars, restaurants,  recreatiecentra, handelszaken die verplicht zijn te sluiten of de restaurants die open blijven zonder verbruikszaal. Lijst van activiteiten: https://www.unizo.be/advies/corona-welke-winkels-mogen-openblijven

Hoeveel ontvang je?:

- Je werkt in de horeca of een andere sector met volledige of gedeeltelijke sluiting: je hebt voor de maanden maart en april telkens recht op een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast).
- Je onderbreekt uit eigen beweging minstens zeven dagen je activiteiten: je hebt recht op een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast) voor ofwel maart (je onderbreekt alleen in de loop van maart je activiteiten) ofwel april (je onderbreekt alleen in de loop van april je activiteiten) ofwel maart en april (je onderbreekt je activiteiten in de loop van maart en april).

° Betalingsplan btw:
- Een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw zonder boetes of interesten te moeten betalen. Voor de betaling over de 1ste kwartaalaangifte 2020, wordt de termijn verlengd tot 20 juni 2020 (in plaats van 20 april 2020).

° Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing:
Een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen. Betaling over maandaangifte - februari 2020, termijn verlengd tot 13 mei 2020. Betaling over maandaangifte - maart 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020. Betaling over maandaangifte - 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020.

° Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting:
Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.
Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk.

° Betalingsplan voor kredieten:
De financiële sector engageert zich om zowel levensvatbare bedrijven en zelfstandigen als hypothecaire kredietnemers die betalingsproblemen dreigen te hebben door de coronacrisis uitstel van betaling te geven tot en met 30 september 2020, en dit zonder aanrekening van kosten. Ook zal de federale overheid een garantieregeling activeren voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden, die banken verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen. Let wel! De aanvraag bij de bank moet gebeuren vooraleer er betalingsachterstand is opgelopen!

° Langere termijn onroerende voorheffing voor bedrijven:
De aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven zullen later uitgestuurd worden, namelijk vanaf de maand september. Met de betaaltermijn van 2 maanden bijgeteld, betekent dat een uitstel van betaling tot quasi eind november.

° Tijdelijke werkloosheid door overmacht & Tijdelijke werkloosheid om economische redenen & Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen
Meer info is te verkrijgen bij uw loonsecretariaat.

Verder is er heel veel info beschikbaar op de websites van de sociaal verzekeringsfondsen (Xerius, Liantis, Acerta, …)

Maar ook op:
° https://www.unizo.be/corona?utm_source=Homepage&utm_medium=Website&utm_campaign=Corona
° https://www.vlaio.be/nl
° https://www.info-coronavirus.be/nl/

 

 

 

Bedrijf in de kijker - Kantoor Vanduffel BVBA

 

KD 1

Kantoor Vanduffel is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar.
Daarnaast zijn we ook bankagent van Crelan Bank.
Wij richten ons tot particulieren, vrije beroepen, zelfstandigen en kleine ondernemingen.
Bij ons kan u terecht voor al uw kredieten, beleggingen en verzekeringen.
Heeft u bouwplannen of andere plannen? Wenst u een vrijblijvende doorlichting van uw beleggings- en/of verzekeringsportefeuille, neem dan zeker eens contact met ons.

  Kerkstraat, 17/1 - 3940 Hechtel-Eksel
 +32 11 73.39.60

 Mail

KD 2

KD 3Belgische Avond 2019

BelgischeAvond19

Uitslag Stratenloop

Stratenloop 30jun FB

 

5KM    °   10KM

Ondernemerscafé - 17 mei @ Beachvolley

OndernemersCafeBeach17052019

Facebook & Twitter

FacebookOndernemers-logos
Bekijk ons op Facebook en Twitter

Snel en efficiënt communiceren doen we via FaceBook en Twitter, 'Like Us' of 'Volg Ons' en blijf op de hoogte van de laatste info !

Contacteer Ons

vzw De Ondernemers Hechtel-Eksel       -        Don Boscostraat 22         -         3940 Hechtel-Eksel                 -                 Contacteer ons